Акционерите на Булгартабак холдинг АД(57B) вече могат да получат дивидента си за 2014 г., уведомиха от дружеството днес. Брутната стойност на дивидента е 4.20 лв. на акция. Дивидентът е сред най-високите, разпределяни от дружеството.

Припомняме, че за разпределяне на дивидент за 2014 г. бе определена сумата от 30 942 332.40 лева., съставляваща се от 1 731 543.82 лв. печалба за 2014 г. и 29 210 788.58 лв. за сметка на фонд неразпределени печалби от минали години. Решението за разпределяне бе взето на проведеното на 16 юли 2015 г. Общо събрание на акционерите.

Право да получат дивидент имат акционерите вписани като такива в регистрите на Централен депозитар към 30.07.2015 г. включително.

Акционерите, които са клиенти на инвестиционен посредник ще получат дивидента си в подсметките си, считано от 18.08.2015 г.

Акционерите, които не са клиенти на инвестиционен посредник могат да получат дивидента си във всички филиали и офиси на УниКредит Булбанк АД, считано от 20.08.2015 г.