България ще сключи дългосрочна сделка с Газпром за доставка на природен газ от Русия. Това ще се случи до края на тази година и има за цел по-скоро да се подсигурят редовните доставки, отколкото да се диверсифицират енергийните източници заяви Министърът на енергетиката на България Румен Овчаров, цитиран от Reuters.

Макар че от Европейския Съюз съветват България да намали зависимостта си от руските енергийни ресурси, Овчаров счита, че България на първо място трябва да гарантира доставките си, а едва след това да търси различни източници.

"България ще постигне гаранции за дългосрочни доставки на природен газ. Контрактът с Газпром ще бъде сключен до края на годината, след това ще мислим за диверсификация", казва той на икономическия форум за Югоизточна Европа.

Министърът не е дискутирал по-подробно разговорите от януари насам, когато София отказа искането на Газпром за промени в договора за транзитен газ. Договорът изтича през 2010 г. и би повишил цената на природния газ в България.

Газпром в момента заплаща на България такси за газов транзит под формата на преференциални цени на газта от $83 за 1000 кубически метра. Това трябва да се сравни с цените от $257 за същото количество, които България плаща за другите доставки.

Овчаров казва, че като бъдещ член на ЕС България ще следва енергийните директиви на Брюксел, но насоката за диверсификация на енергоизточниците, дадена от настоящите членове на евроблока, не може да попречи на индивидуални споразумения на България с Русия.

„Всички приказваме колко са лоши руснаците и Газпром, но това не попречи на Франция да сключи 30-годишен контракт с Русия за природния й газ, нито пък възпря Германия да стори същото, нито пък Австрия", казва министърът. „Какво да направи България? Да се включи в преговорите и след това да остане без природен газ за няколко години?"

Гръцкият ежедневник цитира заявлението на Румен Овчаров, че София ще се опита да намали зависимостта си от вносни енергоресурси чрез развиване на атомната енергетика, добив на собствените запаси от въглища и стимулиране използването на възобновяеми енергоизточници и биогорива.

Той добавил, че лявото правителство на България ще се опита да спечели предимство от геополитическото положение на страната и ще работи за това, най-важните стратегически енергийни проекти да минават през територията на България.

България подкрепя изграждането на проекта на стойност $5.8 млрд. за газопровода Nabucco, който ще доставя централно-азиатския газ за Австрия, както и руския план за газопровод под Черно море през Турция и вероятно България за Европа.

Освен това Овчаров смята, че изграждането на нефтопровода за 700 милиона евро, който ще свърже черноморския Бургас с Александрополис на Егейско море, допълнително ще намали енергийната зависимост на страната.