Дефицитът по текущата ни сметка продължи да се покачва и за първите пет месеца на годината, достигайки нивото от 9.7% от БВП или сумата от 2.59 млрд. евро, съобщиха от БНБ.

За сравнение текущата сметка на платежния ни баланс за същия период на миналата година е отчела дефицит в размер на малко над 1.75 млрд. евро или 7% от БВП на страната.

Търговското салдо на страната продължава да влошава негативната ситуация по текущата сметка, като за първите пет месеца на годината се покачва с около 800 млн. евро на годишна база до стойността от 2.66 млрд. евро.

Разбивката на данните показва, че износът ни за петмесечието нараства с 6.6% на годишна база до сумата от 4.96 млрд. евро, докато ръста при вноса е над 17.4 на сто. За първите пет месеца на годината статистиката на БНБ показва, че сме внесли стоки на стойност 7.62 млрд. евро.

Преките чуждестранни инвестиции в страната за петмесечието са се понижили на годишна база до 1.53 млрд. евро или 5.7% от БВП, след като година по-рано са възлизали на 6.8% от брутния ни вътрешен продукт.

Преките инвестиции покриват едва 60% от дефицита на текущата сметка за отчетния период като този дял е възлизал на близо 96.8% за първото петмесечие на 2006 г.

Резервите на БНБ нарастват с 60 млн. евро за първите пет месеца на тази година, като в същото време задълженията към Международния валутен фонд намаляват с 255.3 млн. евро.

Очаква се дефицитът по текущата сметка на страната да се подобри през лятото, когато България ще ползва приходите си от чуждестранни туристи по българското черноморие, коментират финансови експерти.

Припомняме, че в последния редовен пролетен доклад на Европейската комисия, експертите от ЕС прогнозираха разширяване на търговския дефицит до над 22% от БВП през 2007 и 2008 г. В резултат на изтегляне на инвестирани от чуждестранните инвеститори у нас печалби, пък от европейската комисия чакат дефицитът по текущата сметка да продължи да нараства до 16.6% от БВП през тази година и 17.2% през 2008 г.