Общо 10 млн. лв. допълнително получават висшите учебни заведения. Парите ще бъдат дадени от бюджета на Министерството на образованието , реши правителството.

Отпуснатите финансови средства ще са за оптимизиране и модернизация и ще се дадат като допълнителни средства в зависимост от оценката за качество според рейтинговата класация на университетите.

Така вузовете получили най-добра оценка по професионални направления ще получат допълнително финансиране в размер на 5-10 % от размера на субсидията си.