Русия може да се издигне в рейтинга на Световната Банка Doing Business след края на тази година с още 15 места.

Това заяви ректорът на Руската икономическа школа и бивш финансов министър на България Симеон Дянков в интервю за „Газета ру", цитирано от Дарик радио.

Според него по-нататъшно издигане ще е трудно, тъй като пречат ниската продължителност на живота на руснаците и съдебната система, която слабо защитава интересите на бизнеса.

„Аз съм привърженик на бюджетната консолидация и съм против увеличаването на бюджетния дефицит. На поста финансов министър на България аз бях един от най-внимателните и консервативни министри", каза Дянков.

Според него този модел е приложим както за малки страни като България, така и за големи икономики като Русия, която по думите му "все още не е съвсем капиталистическа, но също така вече не е и социалистическа".

Дянков посочва пет важни за руската икономика проблема:  тежките регулации,  липсата на система за подготовка на управленски кадри, състоянието на транспортната инфраструктура,  здравеопазването, липсата на ясни дългосрочни планове за подкрепа на бизнеса, включително и в бизнесасоциациите.

Запитан защо не посочва корупцията, Дянков отговаря, че борбата с нея е част от либерализацията на регулаторната среда.