Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация на стопанска дейност, чрез придобиване на активи, права и отношения на „Центрум груп-кабел" ООД-София, от страна на „Евроком Кабел Мениджмънт България" ЕООД-София.

КЗК постанови предварително изпълнение на решението си.

Двете дружества оперират на пазара за предоставяне на платена телевизия и достъп до Интернет.

Целта на планираната сделка е да се подобрят услугите и мрежовата инфраструктура на Центрум груп, да се повиши капацитета за предоставяне на дигитална телевизия и качеството на обслужване.

Проучването сочи, че пазарния дял на Евроком Мениджмънт е под установения праг за господстващо положение, а предстоящата концентрация няма да го увеличи значително.

КЗК счита, че анализираното сливане няма да доведе до съществени промени на съответните пазари. Нещо повече, интензивното развитие на технологиите и услугите в този сектор все повече налага операторите да работят на национално ниво.