Представители на синдикалните организации КНСБ и КТ „Подкрепа" се срещнаха днес с бъдещия концесионер на летищата във Варна и Бургас.

Срещата беше по молба на лидера на КНСБ д-р Желязко Христов и е осъществена след оказаното съдействие от страна на Министерството на транспорта.

По време на срещата синдикалните организации поставиха въпроса за гаранциите, поемани от страна на Фрапорт, а именно:

  • равнопоставени ли ще бъдат двете летища;
  • защитен ли е държавният интерес в концесионния договор;
  • как ще се осъществя инвестиционната програма;
  • ще работят ли летищата целогодишно;
  • как ще се осъществява следконцесионният контрол на държавата;
  • ще бъдат ли запазени всички работни места;
  • в приложението на договора ще има ли програма за квалификация и преквалификации на персонала;
  • ще се изпълняват ли колективните трудови договори, подписани с досегашните ръководства.

Ръководството на Министерството на транспорта увери представителите на синдикатите, че в договора се предвижда двата аеропорта да функционират целогодишно.
Министър Мутафчиев пое гаранция, че възнагражденията на служителите на двете летища ще бъдат изплатени съгласно КТ.

От своя страна главният изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД Андреас Хелфер потвърди намеренията си като концесионер на морските ни летища и гарантира, че ще пренесе опита на компанията от Франкфурт на българското Черноморие.

Подписаните колективни трудови договори ще се запазят в срок от една година от влизането в сила на концесионния договор.

Всички работещи в сферата на двете морски летища ще бъдат преназначени по чл. 123 от КТ.

В приложението на договора ще бъде включена и програма за квалификация и преквалификации на персонала.

Индивидуалните доходи на служителите ще се запазят без намаляване, а при договаряне между синдикатите и работодателите ще се създаде възможност за увеличаването им.

В неделя - 10 септември, на официална церемония в София ще бъде подписан концесионния договор с Фрапорт.