"Газпром" планира да стане най-голямата в света енергийна компания, като преходът към принципа на изравняване на цените за вътрешния и външния пазар от 2011 година  ще облекчи тази задача, съобщи директорът по износа на "Газпром" Александър Медведев.

"За нас не е проблем за обезпечаваме 25% от световното потребление на газ. Искаме да станем най-голямата енергийна копания", каза той, отбелязвайки, че "Газпром" ще диверсифицира посоките на своята дойност и освен газовия сектор, ще се развива нефтодобива, нефтопреработката и енергетиката.

Това е амбициозна задача, защото в Русия цените на електроенергията се регулират от държавата, но през 2011 г. с изравняването на цените, тази задача ще се опрости, каза Медведев.

По думите му, компанията е изнесла през миналата година 151,5 млрд.куб.м газ за 22 държави, получавайки за това $37,2 милиарда. Той подчерта, че година по-рано приходите от експорта са били едва $18,4 милиарда.

Немаловажно е, че "Газпром" работи с клиентите си по дългосрочни договори и се опитва да излезе на пазара на крайните потребители в страните от Европа и Азиатско-Тихоокеанския регион.

Договори за доставки са подписани с Италия, Франция и Великобритания, където "Газпром" доставя ежегодно повече от 7 млрд. куб. м газ.

Влизането в проекта Сахалин-2 ще позволи на "Газпром" да стане най-големият играч на пазара на втечнен природен газ, заяви Медведев.

"Доставихме зад граница повече от 10 плавателни съда с общ обем 800 млн. куб.м втечнен природен газ", - каза Медведев и отбеляза, че вече се разработва сериозна система за трансформирането на природния газ във втечнен.