След сривовете от последните дни, четвъртък донесе известно разведряване на БФБ. Повече от половината търгувани позиции повишиха средната си цена, а борсовите индекси възстановиха част от стойностите си.

SOFIX си върна 5.48% до 638.76 пункта, а BG40 - 5.36% до 433.28. Силно нагоре отскочи и BGTR30 с ръст от 5.88% до 438.83 пункта. Единствен измерителят на имотните дружества BGREIT продължи в отрицателна посока, отбелязвайки спад от 2.56% до 66.23 пункта.

Формирания дневен оборот възлезе на 5.93 млн. лв.

Завърналите се бикове бяха най-активни по отношение на Химимпорт, което се оказа и най-ликвидното дружество. След 183 сделки за 47 хил. лота, акциите му покачиха с 9.49% до средно ниво от 4.15 лв. за бр.

Засилени покупки имаше и по позицията на Еврохолд България, търгувано с 8.21% по-скъпо от вчера на 2.61 лв., както и на акции на Зърнени храни България, Монбат, ИХ България, които повишиха средните си нива с между 5 и 7 %.

Нагоре се оттласнаха и представителите на банковия сектор начело с ПИБ, която бе и най-търгуваната сред тях със своите 132 сделки, в които си върна 13.34% до 3.44 лв.

Не така положително премина сесията за Елана фонд за земеделска земя. Книжата му загубиха 13.44% до средно ниво от 1.10 лв. след разпродажбата на 928 хил. лота.
На отрицателна територия се оказаха и Неохим и Девин с понижения от съответно 0.61% и 1.22%.

На аукцион днес бяха пласирани 17 055 702 неизползвани права на Индустриален холдинг България. Това стана в четири сделки на цена от 0.001 лв.

Правата дават възможност за записване на конвертируеми облигации на компанията с номинална и емисионна стойност 100 лв. За записването на една облигация са необходими 200 права, а ако срещу всички права бъдат записани облигации, размерът на облигационният заем ще е 17.91 млн. лв. при планиран 22.88 млн.

Облигациите ще бъдат с тригодишен матуритет, с годишен лихвен процент 8% и лихвено плащане на шест месеца. Притежателите им ще могат да ги конвертират на падежа на емисията и междинно на датата на четвъртото лихвено плащане при конверсионно съотношение 12, което предполага цена на акциите на холдинга по-висока от 8.33 лв.

От търгуваните компенсаторни инструменти, поименните компенсационни бонове отбелязаха ръст от 6% до 26ст., а компенсаторните записи останаха без промяна на 27 ст.