Три водноелектрически централи в Благоевградско не изпускат никакви води след водохващанията. Това установи при рпверка Басейнова дирекция-Благоевград.

Тя провери всички 40 водноелектрически централи на територията на Западнобеломорския речен басейн, съобщава Радио Благоевград.

Инспекторите проверяваха водохващанията на централите дали изпускат минимални водни количества и дали са изградени рибни проходи.

Централите нарушители са ВЕЦ "Енергия", село Самораново на река Отовица в община Дупница, ВЕЦ "Погледец-Лесинвест" ЕООД, град Разлог на река Бяла и извор Язо и централата на "Ара" ООД, град Благоевград на река Ощавска в община Кресна.

Предстоят санкции от 2000 до 10 000 лева по реда на Закона за водите.

На голяма част от централите е направено предписание да коригират рибните проходи с цел осигуряване на безпрепятствено преминаване на рибите.