Годишната среща на Европейските информационни центрове ще се проведе в Русе в периода 2-4 октомври, съобщава Ruseinfo.

Дейността и ролята на Европейските информационни и документационни центрове при представяне на информация за Европейския съюз след присъединяването на България ще е водеща тема на събитието.

Последните тенденции в информационната и комуникационна политика на ЕС ще представи в понеделник Дойчин Чолаков, прес-аташе на Делегацията на Европейската комисия в България. Теодора Калейнска, директор на Европейския документационен център във Велико Търново, ще говори за успешната работа на центровете и възможностите за подобряване на дейността им.

Представяне на последните публикации на Делегацията на Европейската комисия в България е предвидено за 3 октомври. "Евро-българските културни центрове след присъединяването. Предизвикателствата на очакванията" ще е тема на представяне на Явор Койнаков, Директор на Евро-българския културен център в София.

За дейностите на европейските информационни центрове в Румъния и техният опит в процеса на присъединяването на страната към ЕС ще говори Мариана Герги, Европейски информационен център - Гюргево.

Сред другите акценти в програмата са активиране на различни партньори, включително медиите, в процеса на информиране по въпроси на ЕС и въвличане на НПО и регионални и местни медии в организиране на събитията.