Скъп е животът на жената: парфюми, вечерни рокли и кремове - всичко това са неща, без които средният мъж може да мине, но без тях за средната жена (ако има такава) е немислимо. Това си има цената, особено в САЩ.

Според едно изследване на инвестиционната банка Merrill Lynch, инфлацията в САЩ засяга жените в по-голяма степен, отколкото мъжете. Цените на обичайно купуваните от жените неща - като например украшения, облекла, козметика и домакински стоки - през 2006 са нараствали по-бързо, отколкото обичайно купуваните от мъжете стоки: принадлежности за автомобили, спортни стоки, телевизори или услуги от занаятчии.

В края на изследването Дейвид Розенберг, главен икономист на Merrill Lynch за Северна Америка, изчислява „женската инфлация" за миналата година на 3,6%, което е прави 18 пъти по-голяма от „мъжката инфлация" с 0.2%. Върху двата пола тегнеше обща инфлация от 3.2% за миналата година. В изследването не са влезли стоки, които се купуват в еднаква степен и от двата пола, например хранителни стоки или бензин.

Инфлационна „дупка" между половете е имало от години, но през последните месеци тя драстично се е разширила, счита Розенберг. Това от своя страна допълнително влошава икономическото пренебрегване на нежния пол.

Според данни от министерството на труда на САЩ, средно нежененият мъж през 2006 е разполагал след облагане с данъци с $32,204 и е изхарчил $28,157. Американската дама е печелила едва 24,126 долара нето, за сметка на това е харчила $24,467.

Именно затова жените далеч повече от мъжете са засегнати от свръхзадлъжнялост. Едновременно с това жените съставляват над 60% от онези 38 милиона американци, които живеят под границата на бедността.

Изследването на Merrill Lynch има и положителни аспекти. Защото обяснението за различните стъпки на поскъпването лежи в демографските промени. Американските жени отиват по-често на работа отколкото преди години. И броят на икономически заетите жени нараства по-бързо, отколкото при мъжете. Затова дамите разполагат с все по-големи доходи. Това повишава търсенето на типично женски продукти и по този начин и техните цени.