Заместник-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов представи новия изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите - инж. Тони Кръстев, пред ръководители и експерти от Агенцията.

„Разчитам на инж. Тони Кръстев като изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите да организира системата така, че в кратко време да се подобри нейния имидж като държавна институция, засегнат от отрицателното мнение на обществото. Очаквам да извърши необходимите промени, от които да се види, че законите се спазват и не се допуска натиск към горите в интерес на едни или други политически фактори. Аз ще му помагам да отстоява горите от лобистки интереси. На срещата, която имахме преди дни с директорите на държавните горски предприятия, се видя, че предприятията работят в добро взаимодействие с Изпълнителната агенция по горите и нейните регионални структури, което трябва да се запази и занапред като добра тенденция. Обръщам се към ръководителите и експертите от ИАГ: използвайте добре неговия опит и капацитет, както и той ще използва вашия, за да върви работата възможно най-добре в условията на ужасяващата финансова ситуация, за чийто обхват, установяваме че надминава предварителните очаквания.", каза зам.-министър Костов.

„Ще изисквам строга финансова дисциплина по отношение на цялата система, още от утре ще направим преглед на бюджета на Изпълнителната агенция по горите" отговори инж. Тони Кръстев.