Износът на метали през 2005 година надвишава 3 милиарда лева и е 15% от общия експорт на страната, информира БНР.

Данните бяха представени в Пловдив при откриването на международната конференция "Цинк 2006", в която участват 150 делегати от 17 страни.

Зам.-министърът на икономиката Нина Радева подчерта значението на форума, тъй като обменът на информация за металопроизводството е особено актуален, заради присъединяването на България към ЕС и ангажиментите ни за опазване на околната среда.

Конференцията ще се проведе в рамките на 3 работни панела, първият от които ще обсъжда състоянието и преспективите за бизнеса в Централна и Югоизточна Европа.

Вторият панел ще бъде за опазване на околната среда и рециклиране и приложение на цинка.

Третият панел ще дискутира въпроси свързани с индустриалните практики и нови процеси в тази насока.