Днес (10 май) е крайната дата за подаване на поръчките за участие в аукциона на Корпоративна търговска банка.

Банката възнамерява да осъществи аукцион за продажбата на 1 млн. акции с номинална стойност 10 лв. всяка и ще бъде издадена в резултат на увеличаване на капитала от 50 млн. на 60 млн. лв.

Предложените акции са разпределени за два вида поръчки - лимитирани и пазарни, като за лимитираните поръчки са определени 30% от общото предложено количество акции, или 300 000 броя акции, а за пазарните поръчки - 70% от общото предложено количество акции, или 700 000 броя.

Лимитирана е поръчката за покупка на акции по зададена цена, която не може да бъде по-ниска от минималната емисионна стойност, определена с решение на Общото събрание (45 лева). Максималната цена, на която могат да бъдат придобити акции е 58.50 лева - цена, ненадвишаваща с 30% минималната емисионна стойност, съобщават от profit.bg.

Пълен текст