10 млн. лева печалба отчете застрахователната компания "Лев Инс" на проведеното тези дни общо събрание. Капиталът на дружеството да бъде увеличен от 13 млн. на 23 млн. лв., решиха акционерите.

В отговор на инвеститорския интерес към ЗПК "Лев Инс" общото събрание реши да стартира процедура за публично предлагане на акции на компанията на Българска фондова борса.

Целта е да се осигури прозрачност и възможност за участие в капитала на дружеството. Премийните приходи на компанията за миналата година са 67 млн. лв. и ни осигуряват пето място на пазара, каза изпълнителният директор Стефан Софиянски, цитиран от в."Стандарт".

Общото събрание реши да се създаде фонд "Превенция" с първоначален капитал от 1 млн. лв. За нов член на надзорния съвет беше избран израелският гражданин Ели Викелман - доказан специалист по управление на риска и презастраховане.

Той ще отговаря за здравномедицинските и животозастрахователните продукти в дъщерните дружества на компанията.