Българският производител на батерии "Монбат" планира да набере 4.7 млн. лв. през фондовата борса, съобщиха от Комисията по финансов надзор.

Повреме на днешното заседание КФН потвърди проспектът за първично публично предлагане на емисия обикновени акции, издадени от софийсакта компания.

Емисията е в размер на 4 700 000 акции с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 5.50 лв. всяка.

Компанията планира да увеличи капитала си от 14 800 000 лв. на 19 500 000 лв., съгласно решение на Общото събрание на дружеството, проведено на 04.08.2006 г.

Основната сфера на "Монбат" АД е производство и търговия на оловно-кисели стартерни и стационарни акумулаторни батерии и сервизното им обслужване.

Компанията е част от икономическата група на „Приста Ойл" АД, като „Приста Ойл" АД притежава 90% от капитала на "Монбат" АД, а "Монбат Трейдинг" АД - 9.30%.

Набраните средства от първичното публично предлагане ще бъдат използвани за закупуване на машини и съоръжения с цел увеличаване капацитета на производство и разширяване на продуктовата гама.

"Монбат" планира и изграждане на рециклиращ завод в Сърбия, като средствата набрани през борсата ще се ползват и за погасяване на задължения по лизингови договори на компанията.