По оперативни данни на Агенция "Митници", износът на пшеница в периода от 1 юли до 8 октомври 2006 г. е в размер на 739 469 тона.

През първата седмица на месец октомври 2006 г. извън страната са реализирани 7 844 тона пшеница, като износът през този период основно е насочен за Румъния

Слаба активност на износа се наблюдава и по отношение на ечемика. В периода 2 - 8 октомври са изнесени 6 052 тона, основно за Сирия.

Износът на ечемик на международния пазар за периода от 1 юли до 8 октомври е достигнал 105 588 тона.

За първата седмица на месец октомври 2006 г. са изнесени 60 359 тона слънчоглед, от това количество 56 033 тона са реализирани за страните на ЕС.

Изнесените количества слънчоглед от началото на месец септември до 8 октомври са достигнали 164 846 тона.

Основен вносител продължава да бъде ЕС, където са реализирани над 70 % от количествата.

Все още не е започнал активен износ на царевица. През първата седмица на месец октомври са изнесени 26 тона.

Общото изнесено количество царевица през месец септември и началото на октомври е 1 969 тона.