В официални разчети на Европейската комисия е посочено, че 0,1 на сто от бюджета на Европейския съюз са предназначени за "Компенсации за България и Румъния" като те надхвърлят 800 милиона евро, съобщи БНР.

По думите на служителя средствата ще отидат в държавните бюджети на двете страни и ще могат да бъдат използвани от правителствата им "както намерят за добре".

По инициатива на председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу и на Далия Грибаускайте Европейската от днес започна широко обсъждане на бюджета на Европейския съюз за периода 2007-2013 г.

Според официални данни  за периода 2007-2013 г. той възлиза на 974 милиарда и 768 милиона евро.

Сегашните разчети на Европейската комисия сочат, че най-големите пера в него са "Опазване и управление на природните ресурси" - 42.9 на сто от цялата сума и "Кохезия за икономически растеж и работни места" - 35,6 на сто. За укрепване на Европейския съюз като "глобален партньор" са предвидени 5,7 на сто, а за "Административни разходи" - 5,8 на сто.

Работата по преоценка на бюджета вече започна с т. нар. "проверка на здравето" на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, за която се изразходват много големи средства, с няколко проучвания на финансирането по сектори, които ще завършат през пролетта на другата година.