104, 8 милиона лева данъци и осигурителни вноски събра офисът на НАП в Русе за осемте месеца на 2011 г., което е с над 12, 3 млн. лева повече спрямо осемте месеца на предходната година,съобщава  ruseinfo.net

Събраните данъчни приходи от НАП в Русе към 31 август на 2011 г. са 53, 8 млн. лв., което е с над 8, 4 млн. лв. повече спрямо същия период на изминалата година.

До края на август постъпленията по ДДС от фирми в русенска област е 19 млн. лв. - ръстът е от 7, 6 % спрямо същия период на 2010 г. и се дължи на подобрената работа по отношение на пресичането на опитите за източване на ДДС.

С 3, 6 млн. лв. повече корпоративен данък са внесли русенските фирми за осемте месеца на годината, като в бюджета са постъпили над 11, 6 милиона лева. Приходите от данъци върху доходите на физически лица са с близо 3, 5 милиона лева повече от изминалата година, когато в бюджета са постъпили 21 7 млн. лв.

До края на изминалия август русенци са внесли близо 14, 9 млн. лв. здравни осигуровки, което е с над 61 000 лева повече от разглеждания период на 2010 г. От началото на годината в пенсионните фондове и фондовете за Държавно обществено осигуряване са постъпили с 3, 3 млн. лв. повече, като за осемте месеца на 2010 г. постъпленията са били 34, 4 млн. лв.

Планираните приходи за националния бюджет се изпълняват от русенската приходна администрация според месечните разчети и в края на годината ще бъдат изпълнени по всички показатели.