Новото радио "Z-rock" започна да излъчва от петък, 13 октомври. Радиото ще предава в София на 89.1 мегахерца, а също в Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Видин, Плевен и Хасково.

Съветът за електронни медии одобри на 21 август заявление на фондация "Радио Нова Европа" за изменение на лицензията от юли 2001 г.

С решението на СЕМ се променя наименованието на програмата - от радио "Нова Европа" на радио "Z-Rock", профилът от универсален става специализиран музикален - за рокмузика, продължителността на програма - от 8 на 24 часа.

Новините стават от 10 на 3 на сто от дневното програмно време, като медиата се задължава не по-малко от 5 на сто от програмното време да бъде за новини с регионална тематика.

Въпреки музикалния формат, програмната схема предвижда реализиране на 27 на сто от седмичното програмно време за предавания с актуална тематика.

Превръщането на радио Нова Европа - наследник на закритото радио Свободна Европа, в радио "Z-rock" бе съпроводено с протести на работещите там, както и на известни имена в българската журналистика.

Под призив да бъде запазен обществения характер на радиото се подписаха над 800 души.