След двойно отлагане, днес най-после ще отворят окончателните оферти за продажбата на 100% от капитала на "Топлофикация Русе" ЕАД.

Припомянме, че заради постъпили искания от страна на фирми участници в конкурсната процедура Агенцията за приватизация два пъти удължаваше срока за подаване на офертите, веднъж на 1 ноември и веднъж на 9-ти.

Желание за участие в приватизационната процедура са заявили немците от E. ON Energie AG, словенците от Holding Slovenske elektrarne, французите от "Далкия Интернационал" и чехите от "CEZ" АС.