Уеб Финанс Холдинг АД е подало заявление В БФБ-София АД за допускане на търговия на корпоративните си облигации, става ясно от съобщение в сайта на оператора.

Емисията е с ISIN код BG2100023121. Размерът й е 10 000 000 евро, при номинална стойност на една облигация 1000 евро. Присвоеният борсов код е 9M7C.