Съветът за координация, контрол и изпълнение на инфраструктурните проекти с национално значение ще заседава днес 

На него ще бъде разгледан доклад за състоянието на социалната инфраструктура в системата на Министерството на здравеопазването. В края на август министър-председателят възложи на междуведомствена работна група да подготви предложение за актуализиране на Националната здравна карта. Работната група се ръководи от заместник-министъра на здравеопазването Матей Матеев.

Членовете на съвета ще обсъдят и състоянието в инфраструктурата на информационните и комуникационните технологии и програма за развитието на проектите в сектора до 2015 г.

Изпълнителният директор на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" инж. Веселин Георгиев ще представи доклад за модернизацията на транспортната мрежа през 2006 г.

От началото на годината в движение са пуснати 52 км автомагистрални пътища, рехабилитирани са над 992 км и са ремонтирани 14 моста. С нова маркировка са над 4000 км републикански пътища.