Компаниите Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) и Интерконектор Гърция - България (ICGB) са подписали споразумение за полагане на основите за свързване на двата проекта, като по този начин се доставя газ от Азербайджан за България, съобщава Euroactiv.com, цитиран от БНР.

Според съобщение за пресата от компанията TAP двете страни ще работят заедно за реализиране на възможна точка на свързване в близост до Комотини, Гърция. Това ще даде възможност за нови доставки на газ към българската газова мрежа и по-нататък в региона на Югоизточна Европа.

Люц Ландвехр, търговски директор на TAP, беше цитиран, че неговата компания приветства това споразумение и гледа на него като възможност за транспортиране на каспийски газ до България, като по този начин ще има увеличаване на диверсификацията на доставките и подобряване на сигурността на доставките както в страната, така и в останалата част на Югоизточна Европа.

След подписването на Меморандума за разбирателство и сътрудничество между TAP и ICGB - компанията, която отговаря за планиран тръбопровод, свързващ Гърция до България - ще започне сътрудничество, което да се фокусира върху разбирателство за техническите изисквания на всеки от проектите и обмен на мнения относно най-добрите практики, както и за всякакви други, свързани с това въпроси, влияещи върху развитието на някой от другите проекти.

Проектът за газопровод Trans Adriatic (TAP) за доставка на газ от Каспийския регион през Турция към Европа е подготвян за участие в търг през 2014-а година в навечерието на планираният старт на строителството през 2015-а година.
Според българското министерство на икономиката и енергетиката компанията ICBG включва изграждане на трансграничен газопровод с дължина от около 168,5 километра (140 км в България и 28,5 км през Гърция), свързващ гръцката газова мрежа в областта на Комотини с българската газопреносна мрежа в района на Стара Загора. Предвижда се капацитетът на газопровода да бъде между 3 млрд. и 5 млрд. кубически метра на година при диаметър на тръбата от 700 мм.

През януари 2011-а година беше създадена компанията ICGB от "Българския Енергиен Холдинг" ЕАД и гръцката форма IGI Poseidon при равно участие 50% на 50%. Съвместната компания ще изгради, притежава и експлоатира инфраструктурата и ще бъде отговорна за разработване, проектиране, финансиране, строителство, въвеждане в експлоатация, експлоатация и поддръжка на нова газова взаимосвързаност между България и Гърция.

Според български медии Европейската комисия и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) се очаква да финансират до голяма степен компанията ICBG, а това вероятно ще струва около 160 млн. евро. От Гърция тръбата ще преминава през градовете Кърджали, Хасково и Димитровград , преди да достигне Стара Загора, където ще се свърже с газопреносната система на България.

Изграждането на ICBG се очаква да започне тази година, а проектът може да бъде завършен през 2016-а година, заявяват официалните български източници.