Утре, 15 септември 2006 г., в 15.00 часа в заседателната зала на Министерството на държавната администрация и административната реформа ще бъдат отворени заявленията за участие на кандидатите по обществена поръчка за отпечатване на бюлетини за президентските избори, съобщиха от пресцентъра на МДААР.

Избирането на изпълнител се провежда по процедурата договаряне с обявление, което означава, че на първия етап фирмите-кандидатки предоставят само заявления за участие.

След публичното отваряне на документите комисията ще заседава, за да разгледа предложенията и да определи дали кандидатите отговарят на посочените условия за участие.

След като ЦИК утвърди техническите спецификации и образеца на бюлетината, допуснатите фирми ще бъдат поканени да представят първоначална ценова оферта, след което с всеки от тях се провежда и договаряне на крайната сума. Критерият за класиране на кандидатите е най-ниската предложена цена.

Ориентировъчният брой необходими бюлетини е 8 000 000, като са възможни корекции в тиража и разпределението в резултат на актуализация на броя на избирателите и решенията на ЦИК.
В случай на провеждане на втори тур изпълнителят има задължението да отпечата и достави допълнително бюлетини в същия тираж и разпределение.