Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) утвърди нови цени на услугите за ВиК операторите в Русе, Исперих и Варна от 1 февруари 2007 година.

След анализ на поисканата от ВиК - Варна цена за доставка на водата от 0,95 лв/куб.м (без ДДС) Комисията намали първоначално предвидените от оператора разходи за амортизации, проверка на водомерите и социални дейности и  определи цена на услугата от 0,92 лв/куб.м (без ДДС).

Експертите на Регулатора занижиха разходите за амортизации, проверка на водомерите и социални дейности, предвидени и в бизнес плана и на дружеството в Исперих. В резултат на тази рестрикция Комисията определи като крайна цена за доставка на вода 1,64 лв/куб.м. вместо поисканите от оператора 1,70 лв/куб.м.

За дружеството в Русе ДКЕВР намали първоначално поисканата и обсъждана цена за доставка на вода от 1,02 лв/куб.м и определи окончателно цена на услугата от 1.00 лв/куб.м. Промяната е резултат от намалените разходи за текущ и авариен ремонт, които според регулатора са необосновано завишени.

С новите цени на дружеството ще бъдат осигурени необходимите приходи за осъществяването на планираната инвестиционната програма и в същото време ще се гарантира изпълнението на поетите ангажименти по договори с международни финансови институции, сключени от българското правителство, съобщават от ДКЕВР.