В периода 12 - 23 март експерти от Службата по храните и ветеринарните въпроси на ЕС /FVO/, ще извършат поредна мисия за одобряване на предприятия от млеко- и месопреработвателния сектор за търговия със страните членки на Общността, съобщават от Националната ветеринарно-медицинска служба.

От там уточняват, че в момента РВМС проверяват 11 предприятия в направление месо и мляко, които следващата седмица ще бъдат инспектирани и от централните комисии на НВМС.

От ветеринарната служба очакват и други предприятия да кандидатстват за търговия със страните-членки, като и те ще бъдат подложени на същата процедура на контрол.

Припомняме, че на 6.02.2007 г. Постоянният ветеринарен комитет на ЕС гласува предложените от българската страна 30 месо- и млекопреработвателни предприятия за търговия със страните от Съюза.

Докладът е следствие от проверката, която беше извършена в 2/3 от предприятията от мисия на Службата по храните и ветеринарните въпроси на ЕС /FVO/, стартирала на 22.01.2007 г.

Всички месо- и млекопреработващи предприятия, които не получат одобрението на европейските органи до 1 януари 2008 г., трябва да бъдат закрити. Те няма да могат да пласират продукцията си не само в Европа, но и на вътрешния пазар.