Съгласно приетата от правителството в началото на февруари 2007 г. годишна програма за участието на България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз, общ приоритет за България ще бъде интегрирането на Балканите към ЕС и сътрудничеството в Черноморския регион. Това заяви премиерът Сергей Станишев в деня за парламентарен контрол.

По отношение на кандидатирането на Турция за член на ЕС министър-председателят препотвърди принципната позиция на България, че всяка страна, която иска да се присъедини към ЕС, трябва да изпълни стриктно всички стандарти и критерии за членство, така както го направихме ние в процеса на интеграция.

Премиерът изброи конкретните мерки, предприети от кабинета, в изпълнение на областите на загриженост на ЕК - правосъдието и вътрешните работи, селското стопанство, финансовия контрол върху средствата от ЕС и авиационната безопасност.

По отношение на авиационната безопасност той изтъкна някои от предвидените мерките: актуализация на Плана за корективни действия във връзка с препоръките на Европейската агенция за безопасност на въздухоплаването; укрепване на административния капацитет на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация", повишаване на заплащането на инспекторите, назначаване на 12 нови инспектори в отдел "Летателна годност", активизиране на обучението им, въвеждане на стандартите за сертифициране на въздухоплавателни средства по административен ред, засилване на контрола по безопасността върху авиационните оператори и др.

В отговор на въпрос, той заяви, че правителството трябва да концентрира повече усилия за реклама на България, за нейните постижения, за това какво представлява страната ни в действителност.

Станишев каза още, че след членството на България в ЕС, кабинетът трябва да се обърне с конкретни предложения за сътрудничество и поръчки към лидерите в лобисткия бизнес и ще работи при пълна прозрачност, съобразно изискванията на конкурсното начало и спазвайки закона.