През следващите седмици ще бъдат извършени предлагания на акции на Каолин АД, Параходство Българско речно плаване АД и Корпоративна търговска банка АД, като минималната сума, която трите дружества ще търсят от пазара през следващите седмици надхвърля 160 млн. лв.

На следващото си заседание се очаква Комисията за финансов надзор да одобри проспекта на Първа Инвестиционна Банка АД, което вероятно ще бъде най-голямото IPO, провеждано в България до сега.

Инвеститорите са изправени пред избор къде да участват, как да разпределят средствата и дали изобщо да се впуснат в начинанието, съобщи profit.bg.

Пълен текст