Специализираната в екологичен бизнес секция на Reuters предаде днес, 27.09., становището на WWF International за начина, по който се експлоатират рибните ресурси на Европа.

Групата за опазване на околната среда със седалище в Женева, преди известна като Международен фонд за защита на дивите животни, обяви, че до 80% от улова в Северно море на различни видове писиевидни риби се изхвърлят обратно в морето мъртви поради малкия им размер. Запасите от треска са на изчерпване след свръх-улова на последните десетилетия.

На всяка нелегално уловена в Мароко риба-меч за Европейския пазар се убиват по две акули, съобщиха от WWF. Една трета от улавяните в Атлантическия океан риби тон са от нелегален, не регулиран и неотчетен в статистиките риболов - и то предимно от съдове на Европейския съюз.

Западно-африканските риболовни съдове, осигуряващи европейското потребление на екзотични риби, скариди и ракообразни, също влияят вредно на морските ресурси. Чрез липсата на разумни граници на риболова се подкопава сигурността на дохода и хранителните запаси в бъдещето на техните държави.

Това налага Европейското правителство да вземе мерки срещу вредните риболовни практики. Но и самите европейски потребители са отговорни да купуват рибни продукти само от добре управлявани риболовни дружества или рибовъдни ферми, които се разпознават по знака на рибните продукти на Морския надзорен съвет (Marine Stewardship Council), който може да се види в умален размер на снимката.

"Дирята на разрушение, следваща индустриалния риболов, трябва да бъде спряна - или на нашите деца ще остане безплоден океан", казва Джеймс Улфорд от Европейската риболовна кампания на WWF.

В съобщението освен това се изтъква, че дънното тралиране за норвежки омар разрушава бентосната екосистема от морски звезди, мекотели и ракообразни.

Money.bg припомня, че „примерът" на дънно тралиране в европейското Северно море е сред основните аргументи на служители в българската Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури за разрешаване на дънно тралиране за рапана и калкан на квотен и клъстърен принцип и в Черно море.