Емисионната стойност за изпълнение на поръчките от проведения бук-билдинг за участие в първичното публично предлагане на Каолин АД е 13.50 лв., става ясно от съобщение на БФБ-София.

Броят на разпределените акции е 4.58 млн., а набрана сума от компанията възлиза на 61.84 млн. лв. При този брой пласирани акции капиталът достига точно 25 млн. лв.

Общата стойност на заявените акции е била над 200 млн. лв., става ясно от информацията, оповествена от Каолин и водещия мениджър по емисията Булбанк, съобщи profit.bg.

Пълен текст