Нов за България вид туризъм-уикенд туризмът, започва да налага като туристически продукт Община- Русе. В него са включени районът на Русенски Лом, средновековната крепост Червен, скалните църкви край Иваново и река Дунав.

Наскоро в града се проведе изложение, което популяризира новата туристическа форма. Това е трето подобно изложение в града, което се прави съвместно с румънски фирми.

Акцент бяха трансграничните възможности за туризъм между България и Румъния заради големия интерес на румънци към българските туристически места.

От петък до неделя вечер градът се изпълва с румънски туристи от Гюргево, Букурещ и съседните им райони.

Т.нар. уикенд туризъм е познат в града още като търговски туризъм, тъй като почивните дни обект на посещение са предимно хипермаркетите в града.

Идеята на Общината обаче е, покрай търговския интерес на румънските граждани да се популяризират културните и исторически забележителности в близост до Русе.