Днес, изпълнителна агенция „Морска администрация" и Агенцията за морска безопасност и брегова охрана на Обединеното кралство ще открият съвместен  туининг проект за партньорство, който има за цел да повиши ефективността на българската система за търсене и спасяване по море, съобщи пресцентърът на Министерство на транспорта.

Проектът предполага сътрудничество и взаимодействие на двете страни, както и пълна хармонизация с международните и европейските нормативни документи в тази сфера.

По време на откриването ще бъдат изнесени презентации за целите и задачите на проекта, както ще бъде споделен опитът на Службата за брегова охрана на Обединеното Кралство. Английската страна ще бъде официално представена от Питър Даймънд, началник на бреговата охрана и на отдела за спешни операции, а българската - от к.д.п. Николай Апостолов, изпълнителен директор на ИА „Морска администрация".

Продължителността му ще бъде 12 месеца и е финансиран по програма ФАР.