Екологичните такси за моторни превозни средства ще обсъдят на работна среща днес експерти от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), общините и представители на асоциациите на вносителите на автомобили.

Срещата е по инициатива на министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров.

За участие са поканени представители на Съюза на вносителите на автомобили в България и Асоциацията на вносителите на автомобили, Националното сдружение на общините в България, Комисията за защита на потребителите, Българската национална асоциация на потребителите, експерти от министерствата на финансите и на икономиката и енергетиката.

Очаква се значително да се повишат таксите за старите автомобили. Еко таксите за новите автомобили ще останат в рамките на 80 лв.