Студът е враг номер едно за акумулатораната батерия на вашия автомобил. При температура нула градуса неговият капацитет спада с 20 %, а най-лошото е, че това се случва именно в момент, когато пусковият електродвигател се нуждае от допълнително количество енергия, за да "разбуди" скования от студ мотор с вътрешно горене.

Към това негативно стечение на обстоятелствата се прибавя и фактът, че през зимата се пътува най-често на къси отсечки и в градски условия, при които алтернаторът не успява да произвежда достатъчно електроенергия за зареждане. В същото време обаче характерните за този период от годината лакоми консуматори като светлините, отопляемото задно стъкло и отоплението на седалките изразходват прекомерно много енергия.

По тази причина енергийният баланс се нарушава в ущърб на акумулатора, който в най-лошия случай трябва да "дарява" допълнителен ток и се изтощава още повече. Влизането в този дяволски порочен кръг означава, че всяко следващо стартиране на двигателя се превръща в игра на късмет...

AutoBild предлага няколко практични съвета при осъществяването на "спасителната" операция:

Най-бърза, ефикасна и лесна първа помощ на закъсал с акумулатора колега може да се окаже посредством специални стартови кабели при което е важно спазването на няколко правила:

  • за да се предотвратят повреди по електрическата инсталация, трябва да се процедира точно според упътването;
  • капацитетът на отдаващия енергия акумулатор ( отбелязан върху капака на акумулатора в амперчаса -Ah) не трябва да е много по-малък от този на закъсалия автомобил;
  • двата акумулатора трябва да имат еднакво напрежение (най-често 12 В при леките автомобили и 24 - при камионите);
  • двата автомобила не трябва да се допират, тъй като съществува опасност от възникване на късо съединение ;
  • изтощените акумулатори могат да замръзнат. При много ниски температури "падналата" батерия трябва да се провери и при нужда да се размрази;
  • стартовите кабели трябва да се държат далеч от перката на вентилатора и въртящите се шайби и ремъци на двигателите;
  • не трябва да се забравя, че акумулаторите съдържат силно разяждаща сярна киселина;
  • в процеса на зареждане може да се отдели гърмящ газ. Поради това минусовата клема трябва да се присъедини към "масата" (открита метална част от каросерията или двигателя) на закъсалия автомобил, а не към минусовия електрод на акумулатора;
  • отделните опити за стартиране не трябва да продължават повече от 15 сек. След всеки опит е добре да се направи пауза от 1 мин;
  • ако въпреки оказаната по-мощ електромоторът "превърта" трудно при стартиране, причината за това често е в твърде малкото сечение на стартовия кабел. В такива случаи от полза би бил допълнителен кабел. Не прилагайте никога стария "майсторски" трик с последователното свързване на два акумулатора (увеличавайки по този начин напрежението до 24 В) с цел да постигнете по-високи обороти на стартера, защото това може да доведе до аварии.

Следвайте следната последователност:

1."Закъсал" автомобил. Червеният кабел се свързва с положителния електрод на акумулатора. Трябва да се внимава щипката на свободния край да не се допира в каросерията

2. "Автомобил-донор". Следващата стъпка е свързването на другия край на червения кабел към положителния електрод. Ток все още не протича

3." Автомобил-донор". Черният кабел се присъединява към отрицателния електрод на акумулатора. Погрижете се металната част на щипката да осигурява добър контакт с електрода.

4. "Закъсал" автомобил. Контактната щипка на черния кабел се присъединява "на маса" към каросерията или двигателя на автомобила във възможно най-отдалечената от акумулатора точка.