Американският оръжеен гигант RTX Corp. (по-рано Raytheon Technologies) отчете нетна загуба през третото тримесечие и намалени приходи, основно поради изтеглянето от пазара на двигателите Pratt & Whitney.

В съобщението на компанията се казва, че нетната загуба за тримесечието е 984 милиона долара, или 68 цента на акция, докато за същия период на миналата година, финансовият резултат е бил печалба от 1,39 милиарда долара, или 94 цента на акция.

За перода същевременно приходите на RTX са паднали с 21% до $13,46 млрд. Показателят включва и еднократно отписване на $5,4 млрд. поради изтегляне на двигатели.

Анализаторите, анкетирани предварително от FactSet, са оценили средната коригирана печалба на компанията на 1,22 долара на акция, при приходи от 18,6 милиарда долара.

Съобщава се, че компанията трябва да изтегли от употреба 600 до 700 самолетни двигателя Pratt & Whitney от 2023 г. до 2026 г., като по-голямата част ще бъде изтеглена до началото на следващата година.

Причината за изтеглянето е в замърсяването на металният прах, използван за направата на някои части, което може да намали "живота" им.

Ръководството на RTX одобри програма за обратно изкупуване на акции на обща стойност до 10 милиарда долара.

Освен това, компанията съобщи за решението си да продаде подразделението си за киберсигурност и събиране на информация, за сумата от $1,3 млрд. Купувачът на подразделението не беше разкрит.

От началото на тази година пазарната стойност на оръжейния гигант е паднала с 27,5% (до 105,6 милиарда долара), докато за същия период борсовият индекс Dow Jones Industrial Average е загубил 0,6%.

Raytheon е създадена от сливането на компаниите United Technologies Corp. и Raytheon Co. през април 2020 г. През юли 2023 г. компанията промени наименованието си на RTX.

Американският оръжеен гигант RTX развали многомилиардна сделка със Саудитска Арабия

Американски оръжеен гигант развали многомилиардна сделка със Саудитска Арабия

Какво предвиждаше сделката и защо се стигна до прекратяването й