Компанията за оптимизация на печалбите в енергийните компании TokWise ще получи финансиране от 50 000 евро за успешно развитие на бизнеса си от Innovation Capital.

Тя е големият победител на Софийското издание на националното състезание на фонда за дялови инвестиции Innovation Capital. В последния месец над 100 стартиращи компании се бориха да спечелят финансиране за своите проекти, защитавайки идеите и бизнес плановете си пред екипа на Фонда в разнородни формати. Състезанието даде началото на акселераторската програма XLRadar, чрез която 10 компании ще бъдат финансирани и развивани в продължение на 3 месеца с помощта на ментори, консултанти и екипа на Фонда.

С финансирането то 50 хил. евро TokWise ще продължи развитието на проекта си - софтуер за събиране, обработване и анализ на големи масиви данни на енергийния пазар посредством изкуствен интелект. Целта е оптимизация на маржовете на търговците на електрическа енергия. Техният екип се присъедини към победеля от Бургас - стартъп компанията Sensit, която разработи приложение за улеснено паркиране в градска среда.

"За нас е важно не толкова да получим финансиране, а да изберем точните партньори, затова се радваме да бъдем част от програмата на Innovation Capital", каза съоснователят на TokWise Красимир Колев. "Мотивирахме се да създадем нещо свое и след дълги проучвания на индустрията събрахме кураж да напуснем платените си работи и да основем компанията. Вече година работим като екип в тази посока и резултатите започват да се появяват", заявяват от TokWise.

Обиколката за търсене на най-добрите идеи и екипи се проведе в София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново. В два разширени стартъп лагера изявените компании и експерти в различни сфери усъвършенстваха бизнес моделите и представянето им пред инвеститори.

"Срещнахме страхотни идеи и ще подкрепим част от тях чрез финансиране с 25 000 евро. Търсихме и намерихме добрите предприемачи, които невинаги са най-очевидните победители. Имаме амбицията чрез експертната си помощ да направим така, че стартъпите в XLRadar да ускорят и стабилизират бизнесите си и скоро да излязат на международните пазари", казва Ангел Ангелов, управляващ партньор на Innovation Capital.

Победителят TokWise беше в конкуренция за първото място с компании от различни сфери - Worddio - мобилно приложение за учене на чужди езици, Green Charger - електронна карта на електрически зарядни станции, TrenerGo - платформа за онлайн фитнес тренировки, EasyDoc - софтуер за телемедицина и запазване на час при лекар, Swayde - платформа за музиканти на свободна професия и Tr1bESport - академия за аспириращи професионалисти в електронните спортове. Изброените проекти, както и избраните в Бургас компании Esnaf Toys - производители на иновативни дървени играчки и Severina"s Secret - козметична компания, са първата група компании в XLRadar с финансиране от поне 25 000 евро и куп допълнителни услуги в полза за развитието на бизнес моделите им.