Чистата печалба на Bank of America Corp. (BofA), втората по големина на активите банка в САЩ, за период юли - септември т.г. се е повишила до 4,96 милиарда долара или до 41 цента на акция. За сравнение, миналогодишната печалба за същото тримесечие е била $4,62 млрд. (38 цента на акция), се посочва в отчета на банката.

Приходите на BofA за периода са нараснали с 3%, до 21,6 млрд. долара.

Анализаторите, анкетирани от Thomson Reuters, даваха осреднена прогноза за печалба на ниво 34 цента на акция при приходи в размер на 20,97 млрд. долара.

Приходите на банката от операции с ценни книжа с фиксирана доходност са подскочили с 39% - до $2,77 милиарда. Доходите от операции с акции са се понижили 17%, до $960 милиона. Експертите очакваха, че резултатите по първия показател ще бъдат $2,2 милиарда, а по втория - $1,2 милиарда.

Банката е съкратила разходите си с 6,4% - до 14,82 млрд. долара.

Отчислените като резерв за покриване на необслужвани кредити през третото тримесечие са били увеличени до $850 милиона, при $806 млн. в аналогичния период на 2015 година.

Акциите на BofA поскъпнаха с 1,4% на предварителните търгове в Ню Йорк в четвъртък. От началото на тази година капитализацията на банката се е понижила с 4,9%, до 163,3 млрд. долара.