Българската високотехнологична компания BIODIT иска да излезе на борсата. На извънредно заседание на акционерите на 24 януари т.г. е взето решението дружеството да подготви документите за достъп до Българската фондова борса.

BIODIT е специализирана в разработването на най-високо технологичните биометрични системи за контрол на достъп и работното време, базирани на биометрична идентификация. Сред продуктите ѝ са биометрични брави за безжичен контрол на достъп, устройство за защита от кражба на автомобили и други. Нейни клиенти са компании като Allianz, Lexus, Raiffeisen Bank, Net 1, "Обединена млечна компания", "Маджаров" и други.

КФН допусна "Хигия" до борсата

КФН допусна първата частна болница до борсата

Дружеството търси средства за нови отделения и апаратура

BIODIT планира да пусне 2,2 милиона нови дяла с номинална стойност 1 лев и ценови граници между 1 лев и 1,1 лева. Инвестиционен посредник ще бъде "Карол".

Към момента компанията има регистриран капитал от 12,5 милиона лева, а след IPO-то той ще бъде увеличен на 14,7 милиона лева. От решението става ясно още, че всички акции на дружеството ще бъдат регистрирани за търговия на БФБ.От отчета на команията за 2017 година стана ясно, че компанията регистрира загуба от 721 хил., а резултатът от предходни години е загуба от 771 хил. лв. През 2017 г. общите приходи са 286 хил. лв. при 273 хил. лв. през 2016 г.

Biodit се подготвя за излизане на борсата

Българска технологична компания се готви да излезе на борсата

Компанията набра 500 000 лева финансиране