Комисията по финансов надзор (КФН) одобри проспекта за първично публично предлагане на МБАЛ "Хигия" АД. Първата частна болница в България ще предложи до 1 300 000 акции на Българската фондова борса.

Дружеството планира да увеличи капитала си от 2 на 3,3 милиона лева. Минималната емисионна стойност ще бъде 5 лева, или 6,5 милиона свеж капитал от инвеститорите.

Средствата ще бъдат използвани за отваряне на нови отделения и клиники в лечебното заведение и закупуване на високотехнологична медицинска апаратура, става ясно от решения на извънредно заседание на акционерите.

Публичното предлагане ще се счита за успешно, ако бъдат записани поне 10 000 нови акции. Настоящите акционери няма да записват акции от увеличението на капитала, гласи още решението. За инвестиционен посредник е избран "Капман" АД.

МБАЛ "Хигия" АД, която се намира в град Пазарджик, е основана през далечната 1991 г.. През 2005 г. дружеството направи опит да излезе на борсата, но не чрез IPO, а чрез вторично предлагане, но не получи "зелена светлина" от КФН.

Изпълнителен директор и мажоритарен собственик с 85,7 процента е проф. д-р Стайко Спиридонов.

Финансовите резултати за 2017 г. сочат, че приходите достигат 6,2 милиона, но печалбата е едва 22 000 лева. Компанията има дългове от 8,2 милиона лева.