Едноличното акционерно дружество "Уeбит Инвecтмънт Heтyъpĸ" (WIN) ще бъде листнато на пазара на растеж BEAM на Българската фондова борса. Съобщи платформата х3nеwѕ.соm.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е "Aнxeaлo Kънcaлтънтc" EOOД, което e собтвеност на основателя на технологичния форум Wеbіt Пламен Русев.

"Уeбит Инвecтмънт Heтyъpĸ" e създадена на 21 март 2022 г., с внесен начален капитал от 300 001 лева. Седалището на компанията е във Варна.

Технологичното изложение Webit се мести в "Арена Армеец"

Технологичното изложение Webit се мести в "Арена Армеец"

Новото място е 7 пъти по-голямо

На пазара за растеж "BEAM" компанията ще предложи до 5 588 000 нови, обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лева и емисионна стойност 1,05 лева, всяка една, с обща номинална стойност до 5 588 000 лева.

В случай, че всички нови акции от увеличението бъдат записани, капиталът на "Уeбит Инвecтмънт Heтyъpĸ" ще се увеличи до 5 888 001 лева, разпределен в една привилегирована Клас А акция с номинална стойност от 1 лев, една привилегирована Клас Б акция с номинална стойност от 1 лев и 5 887 999 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка.

Предлагането ще се счита за успешно ако бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност най-малко на 2 794 001 броя Нови акции, с емисионна стойност от 1,05 лева и номинална стойност 1 лева, всяка акция.

Пре:Откриване на бъдещето на Европа  – темата Webit 2018

Пре:Откриване на бъдещето на Европа – темата Webit 2018

Събитието се очаква да събере в София над 7000 посетители

Максималният възможен брой акции, който всяко лице може да запише е равен на броя на максималното количество акции, които се предлагат, а минималният - на една акция.

Дата на провеждане на IPO аукциона на борсата е 6 юни 2022 г., а крайната дата на предлагането е 9 юни 2022 г. Обслужващият инвестиционен посредник е "Карол" АД.