Международният банков гигант Standard Chartered, със седалище в Лондон, удвои печалбата си на годишна база през третото тримесечие на тази година до почти 1 млрд. долара. Това се вижда от финансовия отчет на банковата група, който беше публикуван на Хонконгската фондова борса, съобщи ТАСС.

За периода от юли до септември 2021 г., печалбата преди облагане с данъци на Standard Chartered е скочила със 129%, достигайки 996 млн. долара, докато за същия период на миналата година, тя е била 435 млн. долара.

Печалбата на банковата група след облагане с данъци (нетна печалба) е 767 млн. долара, в сравнение със 161 млн. долара през третото тримесечие на 2020 г., според финансовия доклада.

"Групата показа високи резултати през третото тримесечие на 2021 г., макар че условията за бизнес не бяха леки", се казва в документа. Въпреки това, стойността на акциите на банката на борсата в Хонконг на 2 ноември практически не се промени, оставайки на ниво от 52,8 хонконгски долара за акция (6,8 долара).

Standard Chartered напуска три централи на въглища в Южна Азия за 5,4 милиарда паунда

Една от най-големите британски банки напуска централи на въглища в Южна Азия за 5,4 милиарда паунда

В борбата с климатичните промени

Голямата част от своите приходи Standard Chartered получава от дейността си в Азиатско-Тихоокеанския регион. Standard Chartered е една от трите големи търговски банки, официално упълномощени да емитират валутата на Хонконг.