Въвеждането до 2025 г. на 11 цели и 19 показателя, които проследяват прогреса в областта на устойчивото развитие на "Филип Морис Интернешънъл", предвижда обновената бизнес стратегия, отразена в третия годишен Интегриран доклад на компанията, който беше публикуван тази седмица.

Докладът отчита ускорен напредък в трансформацията на компанията и постигане на визията за бъдеще без дим, като поставя още по-амбициозни цели. Една от тях е свързана с инвестиции и развитие на продукти за подобряване на качеството на живот и в областта на здравеопазването, чрез създаването на по-лесни за прием медикаменти.

Това стана ясно по време на официалното представяне на Интегрирания доклад на международната компания пред български медии.

Досега 15,3 млн. души по света вече са спрели да пушат с помощта на бездимните изделия, посочват от "Филип Морис". Компанията отчита общо 21,7 млн. пълнолетни потребители на иновативните си никотинови продукти без горене, продажбите на които вече формират близо 30% от нетните й приходи.

В пряка връзка от Ню Йорк, специално за българските медии, някои аспекти от Интегрирания доклад даде Сара Бостуик, глобален ръководител на отдел "Връзки със заинтересованите страни за устойчиво развитие" (Head of Sustainability Stakeholder Engagement) във "Филип Морис Интернешънъл".

"Трансформацията на "Филип Морис Интернешънъл" не се свежда само до замяната на един продукт с друг, а представлява преобразяване на цялата верига от ценности на компанията. През 2022 г. добавихме към целите на компанията разширяването на дейността ни към продукти за подобряване качеството на живот и такива в областта на здравеопазването, което би имало положителен ефект върху обществото", каза на представянето на доклада в София Сара Бостуик.

Ирене Де Ла Крус Галан: Трансформацията и устойчивото развитие са двигател на бизнес растежа на Филип Морис Интернешънъл

Ирене Де Ла Крус Галан: Трансформацията и устойчивото развитие са двигател на бизнес растежа на Филип Морис Интернешънъл

Мениджър "Бизнес планиране" във Филип Морис България за Money.bg

Пътната карта за устойчиво развитие на компанията включа 11 цели, които "Филип Морис Интернешънъл" се ангажира да постигне до 2025 г. Сред тези цели е: целенасочено преустановяване на продажбата на цигари; използване на пълния потенциал на ползите от бездимните продукти; развитие в областта на уелнес и здравеопазването; подобряване на качеството на живота на заетите във веригата на доставките; справяне с климатичните промени и опазване на природата.

"Друга посока в стратегията за устойчиво развитие е намаляването на отпадъците от бездимните продукти на "Филип Морис". Става въпрос за рециклиране на отпадъците от бездимните изделия - нагреваемите тютюневи изделия и електронни цигари, както и на самите устройства - стари и излезли от употреба, които компанията е пускала на пазара", обясни Сара Бостуик.