Проблемите в снабдяването и ограничителните мерки - това са главните предизвикателства пред германската икономика в апогея на четвъртата пандемична вълна. Много предприятия бележат загуби и се борят за оцеляване, но въпреки това броят на фалитите сред фирмите все още е обозрим.

Къде има най-много фалити

И въпреки това: от пет години насам като цяло в Германия не са били регистрирани толкова много фалити, колкото сега. Причината за ръста на банкрутите е рекордният брой случаи на потребителска несъстоятелност - т.е. фалити на частни лица и малки фирми. При по-големите предприятия фалитите си остават на ниско равнище - благодарение на щедрите държавни помощи. Това показва проучване на консултантската фирма "Кредитреформ".

Според изследването, през 2021 година неплатежоспобност са обявили над 122 000 лица и фирми - с 60% повече, отколкото предишната година. Този ръст се дължи най-вече на частните фалити. Една от причините е, че срокът за изплащане на текущи дългове беше съкратен от 6 на 3 години и много частни длъжници, които досега отлагаха фалита, през 2021 година бяха принудени да го обявят.

Но по време на пандемията и хора без дългове са изпаднали в несъстоятелност: заради локдауна и ограничителните мерки много работници в Германия бяха принудени да преминат на съкратено работно време, а при едноличните фирми рязко спадна броят на поръчките. Освен физическите лица и едноличните фирми, най-тежко са пострадали малките фирми с персонал под 5 души - те съставляват близо 85% от всички фирми, обявили неплатежособност. А ако се вгледаме в детайлите за фирмените фалити, ще установим, че те са най-много в сферата на услугите. В сравнение с миналата година е спаднал обаче процентът на фалити сред по-големите и по-известните фирми. И още една трайна тенденция: по-често фалират по-стари фирми, а оцеляват по-млади.

Каква е прогнозата за 2022

Лошата новина е, че догодина се очаква ръст на фалитите на предприемачи в Германия и по цял свят. Това е прогнозата на "Ойлер Хермес", най-големия световен застраховател на кредити. Но въпреки това фалитите няма да са толкова много, колкото през 2019, смятат застрахователите. Обяснението се крие в масивните помощни мерки, които държавите предприемат в полза на фирмите заради пандемията.