Германската Varengold Bank стартира бизнеса си в България, след като откри официално своя офис в София на 22 ноември. Банката цели да подкрепя нови компании и бизнес модели в нашата страна , предоставящи иновативни финансови решения. Клонът в София ще е основен център на Varengold Bank при разширяването на дейността на институцията в Югоизточна Европа.

"Виждаме много обещаващи проекти на хоризонта и бихме искали да ги подкрепим", коментира Франк Отен, член на надзорния съвет на Varengold Bank.

Varengold Bank е специализирана в т. нар. Marketplace Banking, което включва финансиране на небанкови институции, предоставящи финтех решения - предимно платформи за споделено кредитиране (peer-2-peer lending platforms).

"Платформите за споделено кредитиране променят напълно финансовата индустрия и постепенно ще заменят традиционните модели за предоставяне на заемни средства. Те осигуряват по-добри условия на кредитополучателите, подобряват достъпа до финансиране за потребителите и компаниите и улесняват процеса по набиране на капитал. Това е огромна промяна и е добре да участваме активно в нея", обясни мисията на банката Сергей Пантелеев, управител на клона на Varengold Bank в София. 

С подкрепата на поделението за търговско финансиране на Varengold в Хамбург клонът на германската банка в България ще предлага и атрактивни финансови продукти на международни външнотърговски компании.

"Готови сме да подкрепим нарастващия обем търговия между България и ЮИЕ от една страна и западноевропейските държави от друга", обобщи Сергей Пантелеев.

За Varengold Bank AG

Varengold е базирана и регулирана в Германия банка, основана първоначално през 1995 г. като дружество за управление на активи, а през 2013 г. получава пълен лиценз за банкова дейност. Централата й е в Хамбург и има офиси в Лондон и София. Varengold е специализирана в т. нар. Marketplace Banking, което се развива все по-динамично в световен мащаб, както и в търговско финансиране. Банката подкрепя финтех компании в Европа, основно платформи за кредитиране, като им помага да разрастват дейността си. Членове на управителния съвет са Бернхард Фурман и Франк Отен, които заедно с международния и мотивиран екип от общо 70 служители непрекъснато полагат усилия за модернизирането на финансовата индустрия. Активите на Varengold Banк към юни 2018 г. достигат 665 млн. евро, а капиталът от първи ред на банката надхвърля 28 млн. евро. Акциите на германската банка се търгуват на фондовата борса във Франкфурт (Deutsche Börse) от 2007 г.