Базираният в Португалия производител на възобновяема енергия Greenvolt разширява дейността си в Европа, като навлиза на пазарите в България, Румъния и Италия чрез полското си подразделение V-Ridium.

"В България операциите ни започват през тази седмица с офис в София и с проект за вятърна централа с капацитет от 200 мегаватчаса, по който се работи в момента", посочват в официално съобщение от компанията, цитирано от SeeNews.

Компанията стъпва и в Румъния от днес, като в северната ни съседка разработва проекти за соларна и вятърна електроцентрала с капацитет от 170 мегаватчаса.

Greenvolt е позиционирана в Лисабон, като тя е собственост на португалската индустриална група ALTRI. Тя развива дейността си в енергийния сектор от 20 години.

Дружеството навлезе на пазарите в Полша, Гърция и Франция, след придобиването на полската V-Ridium през юли.

Сделката дойде успоредно с дебюта на Greenvolt на фондовия пазар. На 14 юли дружеството привлече 150 милиона евро от своето първично публично предлагане на акции и направи най-голямото листване в Португалия от 2014 година насам.

То оцени компанията на над 500 милиона евро. В момента пазарната капитализация на Greenvolt е над 750 милиона евро.