Приходите от нощувки в българските хотели през март достигат 39.8 млн. лв., или с 13.9% повече в сравнение със същия месец на 2016 година. Регистрирано е увеличение на постъпленията както от чужди граждани - с 25.5%, така и от български - с 4%, показват данните на Националния статистически институт.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през месеца. е 23.6%, като се увеличава с 1.9 процентни пункта в сравнение с март 2016 година. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди - 34.1%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди - 22.4%, и с 1 и 2 звезди - 14.8%.

През март в страната са функционирали 1 884 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 55.1 хил., а на леглата - 111.8 хиляди.

Общият брой на нощувките, регистрирани през месеца е 782.6 хил., или с 5.5% повече в сравнение с март предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (със 7.3%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.

В хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 72.5% от общия брой нощувки на чужди граждани и 35.3% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са направени 19.3% от нощувките на чужди граждани и 32% - на българи.

Пренощувалите лица през март се увеличават с 6.4% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 382 хиляди. От всички пренощували лица 68.2% са българи.

Чужденци са 121.4 хил., или със 17.8% повече в сравнение с март 2016 г., като 71.2% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.5 нощувки.