Медът е един от най-ценните хранителни продукти, освен че е и вкусна храна. През последната година обаче проблемите в сектора се задълбочават. Има спънки както при производството на мед, така и при реализацията му. Продължава да стои нерешен и проблемът с евентуалното смесване на българския мед с вносен. В тази връзка помолихме да направи за Money.bg обобщена "снимка" на настоящото положение на пазара на мед у нас Сергей Петров - основател и управител на онлайн платформата "Истински мед".

"Положението на пчеларския сектор в България, както го виждам от бизнес перспектива, е крайно тревожно", разказва Петров. По думите му, през последното десетилетие, отношението към пчеларите от страна на държавата като цяло е било неблагоприятно, което доведе до сериозен отток на пчелари от професията.

От 2019 г. насам, броят на пчеларите в страната е намалял с над 30%, т.е. от около 19 000 на близо 12 000. "Това обаче е проблем не само за сектора, но има дългосрочни последици за местната аграрна икономика, тъй като намалява опрашването на растенията", посочи Петров.

От друга страна, ниските цени "на едро" за меда създават финансови затруднения за пчеларите. Всъщност това е една от основните причини за създаването на онлайн платформата "Истински мед" и услугата "Осинови кошер", като целта е да се възстанови доверието между продавачите на мед и потребителите. "Чрез тази програма предоставяме пълна прозрачност във веригата на доставката на мед, представяме историята на всеки продукт и пчеларя зад него, извършваме лабораторни тестове и дори обучаваме клиентите си за важността на пчелите в екосистемата и полезните свойства на меда", обясни Сергей Петров.

Текущата средна изкупна цена "на едро" на меда в България е трудно да се определи точно поради слабата регулация на пазара и липсата на официални данни. Огромна част от пазара на мед в страната е неофициален и съответно приходите (и разходите) не се декларират.

"Според моята информация, цените "на едро" варират между 3,20 лв./кг и 4,50 лв./кг, което е абсурдно ниска цена, и в резултат много пчелари съхраняват продукцията си на склад.

За да се определи справедливата надценка, трябва да се направят регулации и стандарти за качеството на меда и да се въведе по-голяма прозрачност на пазара. Този процес изисква активно участие както на държавните институции, така и на пчеларите и търговците", посочи Петров.

Снимка 637571

Източник: "Истински мед"

Предимствата на българския мед

Българският мед има няколко предимства спрямо вносния мед от други страни, обясни експертът. Първо, България разполага с разнообразна природа и изразени сезони, което предоставя възможност за производство на мед с различни вкусове и свойства през цялата година. Второ, традиционната пчеларска култура и опит в отглеждането на пчели в страната подпомагат производството на висококачествен мед.

Нашите медни продукти се отличават с богат състав, включващ над 20 витамини и микроелементи, което ги прави ценни за здравето. Нашата култура и традиции свързани с меда също играят важна роля за предпочитането на българския мед от нашите потребители.

В България има различни видове мед, които са уникални за страната и различават спрямо растителността и районите, в които са събрани от пчелите. Един от най-известните уникални видове мед е "Странджански Манов Мед", който има статут на продукт със защитено наименование за географски произход. Този мед се добива в Странджа планина и се характеризира с изключително високо качество поради чистата вода, почва и въздух в региона, както и ограничената земеделска дейност.

Снимка 637572

Източник: "Истински мед"

Смесването на българския мед с вносен

Обаче смесването на български мед с вносен, наистина е сериозен проблем, каза Сергей Петров пред Money.bg. За да се предотврати този вид манипулации, е необходимо да се въведат строг контрол и стандарти за качество на меда, категоричен е експертът.

По думите му, Европейската комисия работи в тази насока, като инициира #honeYstlabeling, която предлага етикетиране, показващо произхода на меда. Това би помогнало на потребителите да разграничават българския мед от вносния и да подкрепят местните пчелари. Този вид регулации и мерки за контрол са от съществено значение, за да се гарантира качеството на българския мед и да се поддържа добрата репутация на продукта.

Относно въпроса, трябва ли държавата да подпомага повече производителите на мед - като се има предвид, че това е уникален продукт, основателят на "Истински мед" смята, че пчеларите в България често се чувстват пренебрегвани от държавните институции. Причината е, че предоставяните субсидии често са недостатъчни, за да подкрепят икономическата устойчивост на пчеларските стопанства.

Освен това, трябва да се оцени не само уникалният продукт пчелен мед, но и екосистемната услуга, извършвана чрез опрашването на растенията от пчелите, подчерта експертът.

Платформата "Истински Мед" подкрепя производители, търговци и потребители на мед у нас. Тя е събрала над 4000 семейства и над 250 фирми, които се свързват чрез платформата. "Истински Мед" не само плаща по-високи цени на пчеларите - средно с 22% повече - отколкото други "играчи" на пазара (независими данни показват, че реалната разлика може да бъде 40-50%), но и предоставя допълнителни маркетингови предимства, като истински истории за пчеларите и техния труд. Освен това платформата работи в сътрудничество с университети по въпроси свързани с иновации в пчеларството.

Пчелар: През последните месеци забелязвам 350% оскъпяване на меда от производителя до щанда

Пчелар: През последните месеци забелязвам 350% оскъпяване на меда от производителя до щанда

Любомир Илчовски, производител на мед и основател на фирма и онлайн магазина "Медони", пред Money.bg - за българския мед и пчеларството