Kaufland България представи своя Доклад за устойчиво развитие, публикуван в края на 2022 година на специално събитие в София, в което присъстваха представители на медиите и на НПО сектора в страната. Компанията очертава стратегическите теми за настоящата година.

Документът е изготвен с експертното съдействие на denkstatt България и е преминал проверка от независимия одитор Делойт Одит ООД. Докладът отчита въздействието на мерките, предприемани по отношение на обществото и околната среда за периода от март 2020 г. до март 2022 година и разглежда вижданията на компанията за разбирането и допринасянето за устойчивото развитие.

Ритейлърът отчита спестени близо 4 000 т въглеродни емисии през 2022 г.

• 87% е делът в асортимента на веригата от български производители

• 90% от служителите са удовлетворени от условията, които компанията предлага

Снимка 606012

Източник: Kaufland България

"Новият ни Доклад за устойчиво развитие е естествено продължение на последователните ни и активни политики, насочени към околната среда и местните общности. Прозрачността в действията ни е изконна част от нашата бизнес етика, затова и публичното отчитане е нещо съвсем естествено за Kaufland.

Докладът представя какво сме направили до тук и ни помага да очертаем стратегическите ни теми за тази и следващите години. Ще продължим да работим приоритетно за повишаване на енергийната си ефективност и намаляване на въглеродните емисии от дейността си, както и за задълбочаване на връзката с родните производители и разширяване на дела на български плодове и зеленчуци в магазините ни.

Грижата за децата е също друга от големите ни теми за 2023 година", заяви по времзе на представянето главният изпълнителен директор на Kaufland България Иван Чернев.

Снимка 606014

Източник: Kaufland България

"Kaufland е пример за това каква трябва да е ролята на големия бизнес в обществото. Разработването на доклади за устойчивост показва лидерско отношение по темата и задава стандарт. Убеден съм, че по-доброто бъдеще за всички е именно в съвместната работа между бизнеса и неправителствения сектор", подчерта по време на изказването си в рамките на събитието и управляващият партньор на denkstatt България и експерт по устойчиво развитие - Боян Рашев.

Климатично въздействие и намаляване на потреблението на пластмаса

Сред стратегическите теми в доклада са ограничаване на негативното въздействие върху климата и намаляването на потреблението на пластмаса. В резултат на различните мерки, насочени към повишаване на енергийната ефективност, през 2022 година ритейлърът е спестил близо 4 000 т въглеродни емисии.

През 2023 година приоритет за Kaufland България продължава да бъде модернизацията на магазините им, като тази година предстои модернизиране на 9 хипермаркета в цялата страна, инсталиране на фотоволтаични системи на всички нови магазини, обновяване на хладилното оборудване и увеличаване на устойчивия асортимент.

Родно производство

Като приоритетно е заложено и изкупуването на родната земеделска продукция. През 2022 година нетна стойност на подкрепата на Kaufland към българските земеделци за 2022-а надвишава 32 милиона лева.

През 2023 година ритейлърът продължава да развива партньорствата си с български производители и да разширява продуктовата си гама, като увеличава броя на договорите за предварително изкупуване на български плодове и зеленчуци, разширява дела на български плодове и зеленчуци в магазинната мрежа и увеличава броя на продукти от родната собствена марка "Брей!".

Миналата година Kaufland се наложи като единственият ритейлър, който държи да сертифицира продукти и процеси от работата си. През 2023 година сертифицирането остава фокус за бизнеса, като през януари т.г. компанията получи международен сертификат за качество TÜV AUSTRIA, с който се гарантира, че каймата и месото от собствените му марки "Брей" и "Шеф месар" отговарят на 150 критерия за качество.

Снимка 606015

Източник: Kaufland България

Обществен ангажимент и грижа за децата

В резултат на различните мерки и инициативи, насочени към децата, през 2022 г. Kaufland България получи сертификат "Компания приятел на детето" от Национална мрежа за децата. Отличието се връчва на компании, които развиват успешни политики в полза благосъстоянието на децата и които създават подкрепяща среда за своите служители с деца и техните семейства.

През 2023 година грижата за децата продължава да бъде основен приоритет за лидера в модерната търговия, като той ще продължи инициативата си за изграждане на общински образователни детски площадки Kuniboo, ще реализира различни образователни кампании, насочени към деца и младежи в партньорство с различни университети и организации като WWF, Българската педиатрична асоциация, Държавен куклен театър - Варна и други.

През докладвания период веригата отбелязва 15 години на българския пазар, отчита годишен оборот от 1.9 милиарда лева (за 2021 г.), достига 87% дял на артикулите в асортимента от български доставчици, стартира собствените национални линии "Брей!" и "Шеф месар" и за пореден път се сертифицира като Топ Работодател от "Top Employers Institute".

Компанията затвърди позицията си на един от най-големите работодатели в страната с над 6100 служители, стана "Най-зелената компания" в България (за 2020 г.) и успешно преодоля предизвикателствата, свързани с Covid-19.